Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w sprawie strajku nauczycieli

Uchwała Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w sprawie strajku nauczycieli

Członkowie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, popierając strajk nauczycieli, solidaryzują się z ich słusznymi żądaniami. Wśród protestujących rzeszę stanowią nauczyciele logopedzi, o jakość kształcenia których Polskie Towarzystwo Logopedyczne dba od lat. Staraniom tym zawsze towarzyszy świadomość trudu, jaki logopedzi wkładają, by poprawić jakość życia swoich podopiecznych. Niedocenianie tego trudu przez władze doprowadziło do obecnej sytuacji, utraty prestiżu społecznego zawodu nauczyciela. Stojąc obok strajkujących, wierzymy, że nakłady na kształcenie i zarobki nauczycieli, w tym nauczycieli logopedów, będą współmierne do wysiłków, jakie trzeba podjąć, by udzielać skutecznej pomocy logopedycznej dzieciom i młodzieży na terenie placówek wychowawczych i oświatowych.

Tekst Uchwały do pobrania

  Przewodnicząca Zarządu Głównego PTL

prof. nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk

 

Przewodnicząca Zarządu Głównego PTL


 

 

 

 

 

prof. nadzw. dr hab. Jolanta Panasiuk