Życzenia

Z okazji zbliżających się Świąt
składam wiosenne życzenia
aby w czas Święta Paschy w Waszych sercach,
rodzinach i domach zagościła radość,
spokój i wielka nadzieja odradzającego się życia.

Tego wszystkiego życzę wszystkim Wam, Drogie Koleżanki i Koledzy,
członkowie PTL - Jolanta Panasiuk, przewodnicząca PTL

Składka członkowska za rok 2019

logo formatPrzypominamy, że Ci z Państwa, którzy pragną otrzymać kolejny "Biuletyn Logopedyczny" powinni opłacić składkę za rok 2019 80,00 PLN (jeżeli dotąd tego nie dokonali), najpóźniej do końca maja 2019 r. Opłacenie składki po tym terminie nie daje uprawnień do otrzymania numeru tego czasopisma w 2019 roku. Przypominamy numer konta: Polskie Towarzystwo Logopedyczne Zarząd Główny, ul. Sowińskiego 17, PKO BP S.A. II O/Lublin Nr 89 1020 3150 0000 3002 0003 0106.

Prosimy o podanie imienia i nazwiska, numeru pesel, przynależności do oddziału oraz dokładnego adresu wpłacającego-członka PTL.

Giełkot Jak zrozumieć osoby mówiące niewyraźnie Manon Spruit

Gielkot okladkaTytułowy problem publikacji giełkot jest zaburzeniem, o którym wiedza nie jest bardzo rozpowszechniona zarówno wśród terapeutów, lekarzy jak i ogółu społeczeństwa, nie jest to też zaburzeniew pełni rozpoznane i opisane. Mimo iż giełkot nie jest częstym zaburzeniem, prędzej czy później każdy praktykujący logopeda spotka się z osobą z giełkotem. Nierzadko specjaliści nie mają wystarczającej wiedzy na temat istoty tego zaburzenia i przebiegu terapii, czy też mylnie je interpretują i utożsamiają z jąkaniem. 

20142015

logop okl 42

Okładka46