Giełkot Jak zrozumieć osoby mówiące niewyraźnie Manon Spruit

Gielkot okladkaTytułowy problem publikacji giełkot jest zaburzeniem, o którym wiedza nie jest bardzo rozpowszechniona zarówno wśród terapeutów, lekarzy jak i ogółu społeczeństwa, nie jest to też zaburzeniew pełni rozpoznane i opisane. Mimo iż giełkot nie jest częstym zaburzeniem, prędzej czy później każdy praktykujący logopeda spotka się z osobą z giełkotem. Nierzadko specjaliści nie mają wystarczającej wiedzy na temat istoty tego zaburzenia i przebiegu terapii, czy też mylnie je interpretują i utożsamiają z jąkaniem. 

Informacje dotyczące Zjazdu PTL

logo formatSzanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy

Zapraszamy na Zjazd Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Program Zjazdu zapowiada się bardzo interesująco. Zamieszczamy tematy zgłoszonych dotąd referatów i warsztatów wraz ze streszczeniami. Czekamy na kolejne. Szczegółowy program naszego spotkania naukowego zamieścimy na stronie internetowej PTL z końcem maja 2017.

W imieniu Zarządu Głównego PTL - dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UMCS i UWM

Program Zjazdu PTL 2017      Wstępne tematy zgłoszinych referatów.

20142015

logop okl 42

Okładka46