MOWA DOROSŁYCH KIEROWANA DO NIEMOWLĄT-Studium fonostatystyczno-fonotaktyczne

Stanisław Milewski MOWA DOROSŁYCH KIEROWANA DO NIEMOWLĄT – Studium fonostatystyczno-fonotaktyczne

Książka poświęcona jest problemom mowy adresowanej do małych dzieci, a dokładniej jej strukturze fonostatystyczno-fonotaktycznej. Autor szczegółowo omawia przeprowadzone przez siebie badania (m.in. zasady doboru oraz charakterystykę grupy osób, których wypowiedzi były przedmiotem analizy) oraz ich wyniki - frekwencję poszczególnych fonemów i ich połączeń, problematykę grup spółgłoskowych oraz rozkład wyrazów n-fonemowych i n-sylabowych.

Spis treści
Rozdział 1. Wybrane aspekty mowy kierowanej do dzieci w literaturze przedmiotu
Rozdział 2. Kwantytatywne aspekty wystąpień fonemów i ich połączeń
Rozdział 3. Problematyka pracy i metody badań
Rozdział 4. Charakterystyka materiału badawczego

„Książka odznacza się przemyślaną, zwartą konstrukcją, podporządkowaną ściśle fonologicznej (fonostatystycznej i fonotaktycznej) metodologii, która gwarantuje najbardziej precyzyjne narzędzia językoznawczego opisu zebranego materiału badawczego.
Oryginalny i nowatorski pomysł badania wypowiedzi dorosłych (opiekunów) kierowanych do małych dzieci (niemowląt) przez pryzmat danych fonostatystycznych i fonotaktycznych sprawia, że pracą zainteresują się zapewne nie tylko specjaliści z zakresu fonologii dziecięcej, ale także pychologii rozwojowej, psycholingwistyki, etnolingwistyki, badacze funkcjonalnych odmian współczesnej polszczyzny, jak również stylistyki językoznawczej”.

prof. zw. dr hab. Jan Ożdżyński

Zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia.

Zaburzenia mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia.
Badania-Teoria-Praktyka Danuta Pluta-Wojciechowska


Informacje o książce Przygotowana książka (wydanie drugie poprawione i poszerzone) jest pierwszym systematycznym i obszernym opracowaniem na temat mowy dzieci z rozszczepem podniebienia w ujęciu logopedycznym. Istotną cechą przygotowanego opracowania jest szerokie ujęcie tematu z perspektywy medycznej i logopedycznej. Publikacja zawiera przegląd polskich i zagranicznych badań dotyczących zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, a także omówienie podstawowych zagadnień dotyczących logopedycznej terapii dzieci z rozszczepem, w tym w szczególności: kategorie wczesnej interwencji, cele, etapy i zasady terapii, rodzaje ćwiczeń, kolejność terapii głosek. Książka uzyskała pozytywną recenzję prof. zw. dr hab. Edwarda Polańskiego i prof. AP dr hab. Jadwigi Cieszyńskiej. Opracowanie liczy 179 stron, w tym zdjęcia, tabele, rysunki. Informacje o autorze książki Dr Danuta Pluta-Wojciechowska jest adiunktem w Katedrze Pedagogiki, Psychologii i Antropologii Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, a także logopedą w Zakładzie Ortodoncji Katedry Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Od 2007 roku jest członkiem Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy Komitetu Językoznawstwa PAN (2007-2010).
Zamówienia: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jąkanie Diagnoza-Terapia-Program

Jąkanie Diagnoza-Terapia-Program to doświadczenia płynące z wieloletniej praktyki logopedycznej autora, wsparte wiedzą zdobytą dzięki językoznawstwu kognitywnemu, przyczyniły się do innego nieco spojrzenia na zjawisko zaburzeń płynności mówienia u osób jąkających się w różnym wieku. Zaburzenia mówienia o charakterze jąkania odznaczają się podobną częstością występowania we wszystkich grupach wiekowych. Jest to wnikliwe opracowanie na temat jąkania się dzieci, młodzieży i dorosłych w ujęciu logopedycznym
i neurologopedycznym. Książka zawiera obszerną relację ze studiów nad literaturą przedmiotu, autorskie ujęcie problematyki zaburzeń relacji mowy (głoska, sylaba, wyraz, fraza, zadanie) przez jąkających się oraz wybrane wyniki badań przeprowadzonych przez autora w tym zakresie. Ważne miejsce zajmuje rozdział poświęcony diagnozie i terapii osób jąkających się. Książka jest adresowana do logopedów, neurologopedów, psychologów i pedagogów, lekarzy studentów logopedii i neurologopedii, medycyny, psychologii i pedagogiki, ale także językoznawców oraz wszystkich zainteresowanych problemem jąkania.
Jąkanie Diagnoza-terapia-program, Oficyna Wydawnicza "Impuls" Kraków.
Autorem pozycji jest dr n. hum. Mieczysław Chęciek

Wymowa osób z wadą zgryzu

"Wymowa osób z wadą zgryzu" jest pierwszym monograficznym opracowaniem na temat jakości wymowy osób polskojęzycznych z wadami zgryzu. Bogato ilustrowane wyniki badań nad występowaniem niepożądanych cech fonetycznych w głoskowych realizacjach fonemów spółgłoskowych są prezentowane nie tylko ze względu na rodzaj nieprawidłowości zgryzowych (dotylne, doprzednie, otwarte), ale także nasilenie szpary dotylnej, doprzedniej, niedogryzowej. Interdyscyplinarny charakter publikacji sprawia, że jest przydatna dla logopedów, językoznawców, ortodontów i foniatrów. Autorką pozycji jest logopeda dr n. hum. Lilianna Konopska (Uniwersytet Szczeciński). Książka dostępna w sprzedaży internetowej.

Skala Dyzartrii

Skala Dyzartrii. Wersja dla dzieci powstała w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie pracują jej autorki: językoznawca, psycholog i logopeda-dr n. hum. Urszula Mirecka oraz neurolog-dr n. med. Katarzyna Gustaw. Do publikacji dołączona jest płyta SVCD z rejestracją przykładu przeprowadzenia badania; nagranie to stanowi jednocześnie dopełnienie instrukcji badania. Rekomendujące tę publikację Polskie Towarzystwo Logopedyczne planuje organizację warsztatów poświęconych szkoleniu specjalistów w zakresie stosowania prezentowanej techniki w procesie diagnostyczno-terapeutycznym dzieci z dyzartrią.

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2