XIV ŚLĄSKIE SPOTKANIA LOGOPEDYCZNE

reptyGórnośląskie Centrum Rehabilitacji "Repty" .
Polskie Towarzystwo Logopedyczne.
Polskie Towarzystwo Neurologiczne Oddział Śląski. Zapraszają na :

XIV ŚLĄSKIE SPOTKANIA LOGOPEDYCZNE

Tematy wiodące:
"Diagnostyka i leczenie zaburzeń połykania"
"Zaburzenia mowy u dzieci"

W dniu 12.10.2018r. w Górnośląskim Centrum Rehabilitacji "Repty" w Tarnowskich Górach przy ulicy Śniadeckiego 1, odbędzie się Konferencja naukowo-szkoleniowa przeznaczona dla logopedów, psychologów, pielęgniarek, lekarzy i fizjoterapeutów. 

Program konferencji Rejestracja na stronie  http://www.repty.pl

Logopedia-nowe horyzonty

logo formatSerdecznie zapraszamy na XVIII KONFERENCJĘ NAUKOWO-SZKOLENIOWĄ POLSKIEGO TOWARZYSTWA LOGOPEDYCZNEGO POŁĄCZONĄ Z WALNYM ZEBRANIEM CZŁONKÓW PTL pt. Logopedia – nowe horyzonty 27-28 czerwca 2014 r.

Miejsce obrad Sala obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS Wydział Humanistyczny UMCS pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, Lublin

Informacja o konferencji   Formularz zgłoszeniowy  Program konferencji

 

Informacja Organizatorzy informują, że upłynął termin zgłaszania tematów wystąpień i program konferencji jest już zamknięty. Wciąż przyjmowane są zgłoszenia od osób, które chciałyby wziąć udział w konferencji.

Informacja PTL - Ankieta

logo formatSzanowni Państwo,
Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku zaprasza logopedów – praktyków i naukowców (również studentów logopedii) - do wypełnienia ankiety dotyczącej Państwa przekonań i potrzeb dotyczących
użytkowania w praktyce logopedycznej narzędzi psychometrycznych oraz współpracy z psychologami w procesie diagnozy poziomu rozwoju językowego dzieci.   Ankieta.

Informacja ZG PTL

Członkowie Polskiego Towarzystwa Logopedycznego!!!
Aktualizacja członkowstwa w PTL!


Zarząd Główny PTL zwraca się z prośbą do wszystkich członków Towarzystwa
o aktualizację danych osobowych i uregulowanie składek członkowskich!

W związku z pracami, prowadzącymi do stworzenia rzeczywistego rejestru członków PTL, konieczna jest aktualizacja ich danych osobowych. Z listy członków zostaną usunięte osoby, które wycofały się z działalności w Towarzystwie, a wciąż figurują w rejestrze. Wszyscy zainteresowani członkowstwem proszeni są o aktualizację, podanych przy rejestracji do struktur Towarzystwa danych osobowych: imienia i nazwiska, numeru pesel, przynależności do oddziału oraz dokładnego adresu członka PTL. Prosimy także o podanie wszelkich zaistniałych zmian w Państwa danych osobowych (zmiana nazwiska, miejsca zamieszkania itp.). Informacje można przekazywać drogą mailową lub listowną.
W rejestrze pozostaną osoby, które zaktualizowały dane osobowe, w przypadku ich zmiany oraz opłaciły składkę członkowską. Czas na dopełnienie formalności, upływa z końcem bieżącego roku akademickiego, w czerwcu 2014 roku.

Składka członkowska za rok 2012

Składka członkowska za rok 2013

 

Przypominamy, że Ci z Państwa, którzy pragną otrzymać kolejny "Biuletyn Logopedyczny" powinni opłacić składkę za rok 2013 50,00 PLN (jeżeli dotąd tego nie dokonali), najpóźniej do końca maja 2013 r. Opłacenie składki po tym terminie nie daje uprawnień do otrzymania numeru tego czasopisma w 2013 roku. Przypominamy numer konta: Polskie Towarzystwo Logopedyczne Zarząd Główny, ul. Sowińskiego 17, PKO BP S.A. II O/Lublin Nr 89 1020 3150 0000 3002 0003 0106.


Prosimy o podanie imienia i nazwiska, numeru pesel, przynależności do oddziału oraz dokładnego adresu wpłacającego-członka PTL.

Nowa Logopedia

Nowa logopedia nr 1  Nowa Logopedia nr 2

                

Zakupy w PTL sklep

Proponujemy Państwu zamawianie naszych pozycji wydawniczych (oferta w tabeli). Zakupu można dokonać za pośrednictwem wpłat gotówkowych na konto ZG PTL (cennik w tabeli), z dopiskiem wyjaśniającym na którą/- e pozycję/- e wydawniczą/- e dokładnie jest przeznaczona, informacja o ilości egzemplarzy, dokładnym adresem zamawiającego i NIP – em oraz adnotacją: upoważniam ZG PTL do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
Tomy Logopedii dostępne są w siedzibie Zarządu Głównego PTL więcej informacji w linku Zakupy w PTL

Małopolski Oddział PTL

Informujemy, że w marcu 2009 roku powołany został Małopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Podczas Walnego Zebrania, które odbyło się 23 kwietnia w Krakowie, ukonstytuował się Zarząd Oddziału, a także podjęte zostały uchwały dotyczące najbliższych działań. Zgodnie z wolą członków-założycieli, do najważniejszych celów Oddział zalicza łączenie wszelkich środowisk logopedycznych Małopolski oraz wymianę doświadczeń zawodowych i naukowych.
 
Zastępca Przewodniczącego: mgr Anna Siudak
Szczegóły wkrótce.

Zakupy w PTL

 

Polskie Towarzystwo Logopedyczne posiada w sprzedaży niżej wymienione pozycje wydawnicze:

LOGOPEDIA, T. 29, PTL 2001 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T. 30, PTL 2002 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T. 31, PTL 2002 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T. 32, PTL 2003 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T. 33, PTL 2004 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T. 34, PTL 2005 waga 1 kg                   cena 27,00 zł

LOGOPEDIA, T. 35, PTL 2006 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T. 36, PTL 2007 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T. 37, PTL 2008 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T. 38, Nakład wyczerpany

LOGOPEDIA, T. 39/40, PTL 2010/11 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T.  41, PTL 2012 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T.  42, PTL 2014 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T.  43/44, PTL 2015 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T.  45, PTL 2016 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T.  46. PTL 2017 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T.  47-1. PTL 2018 waga 1 kg

LOGOPEDIA, T.  47-2. PTL 2018 waga 1 kg Logopedia jubileuszowa w cenie 60.00 PLN

SKALA DYZARTRII, WERSJA DLA DZIECI, waga 0,35 kg cena 27,00 zł

LOGOPEDYCZNY TEST PRZESIEWOWY waga 0,35 kg cena 31,50 zł

Istnieje możliwość zakupu wydawnictw PTL bezpośrednio w siedzibie PTL w Lublinie za gotówkę.

Zakupu można dokonać za pośrednictwem wpłat gotówkowych na konto ZG PTL z dopiskiem wyjaśniającym na którą/- e pozycję/- e wydawniczą/- e dokładnie jest przeznaczona,

informacja o ilości egzemplarzy, dokładnym adresem zamawiającego i NIP – em. Dodatkowo do każdej 
standardowej paczki (bez względu na to, 
czy jest wystawiona faktura czy nie) doliczana jest opłata za wysyłkę, powiększona o 23%vat . Kwota, którą zamawiający powinien wpłacić to:koszt zamawianej pozycji + koszt paczki + 23% VAT od kosztu paczki 

Koszt przesyłki można wyliczyć klikając tutaj http://www.poczta-polska.pl/cennik.htm 

Informujemy jednocześnie, że ZG PTL nie prowadzi sprzedaży wydawniczej za zaliczeniem pocztowym oraz nie realizuje zamówień telefonicznych i mailowych.

Dane do przelewu: 
Polskie Towarzystwo Logopedyczne Zarząd Główny 
ul. Sowińskiego 17 
20-040 Lublin
PKO BP S.A. II O/Lublin Nr 89 1020 3150 0000 3002 0003 0106

Polskie Towarzystwo Logopedyczne uprzejmie informuje, że zamówienia realizowane są raz w miesiącu w chwili otrzymania wyciągu z banku za dany miesiąc. Wyciąg dociera do nas około 10 dnia następnego miesiąca. I tak jeśli wpłaty dokonacie Państwo np. w październiku, przesyłka powinna do Państwa dotrzeć do 20 listopada.

 

 

 

 

Podkategorie

Podkategorie

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2