VI Logopedyczne Dni UŚ 6-9 III 2014 r.

logo Centrum Logopedii i AudiodeskrypcjiRozwijanie logopedycznej nauki oraz upowszechnianie logopedycznej kultury od lat łączą w sobie Logopedyczne Dni Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Logopedyczne Dni UŚ (LogUŚ) - głęboko osadzone w tradycjach dyscypliny - jednoczy idea naukowego środowiska, które poszukuje nowych sposobów rozwiązywania problemów związanych z komunikacyjnym funkcjonowaniem dzieci, młodzieży oraz dorosłych z zaburzeniami mowy o różnej etiologii. Dzięki szerokiemu wachlarzowi zagadnień poruszanych w czasie Logopedycznych Dni UŚ każdy uczestnik odnajduje treści jego interesujące i jemu przydatne.

 

 Ramowy harmonogram VI Logopedycznych Dni UŚ (6-9 III 2014 r.):

- VI Interdyscyplinarna Naukowa Konferencja Logopedyczna UŚ z cyklu Teoretyczne i pragmatyczne aspekty współczesnej logopedii pt. Aspekty diagnostyczno-terapeutyczne dyskranii oraz wad mózgoczaszki i twarzoczaszki (7 III 2014 r.);

 

warsztaty naukowo-szkoleniowe, m.in. warsztaty z metody Warnkego prowadzone przez firmę Biomed z Wrocławia (w ramach konferencji 7 III 2014r.); warsztaty Wydawnictwa WIR: Terapia dzieci z głębokimi zaburzeniami komunikacji językowej. Na bazie materiału „Powtarzam - Rozumiem - Nazywam" (6 III 2014r.) oraz bogata oferta tematyczna warsztatów 9 III 2014r;

 

- bezpłatne audiologiczne badania oraz konsultacje logopedyczne i ortodontyczne (8 III 2014 r.)

 

Konferencja nt. Aspektów diagnostyczno-terapeutycznych dyskranii oraz wad mózgoczaszki i twarzoczaszki (7 III 2014 r.) ma na celu zintegrowanie środowiska logopedycznego wokół problemów praktycznych i teoretycznych związanych z postępowaniem diagnostyczno-terapeutycznym u osób z dyskraniamii oraz wadami mózgoczaszki i twarzoczaszki. Interdyscyplinarny charakter konferencji stworzy możliwości prezentacji swoich dokonań i przemyśleń wszystkim osobom zainteresowanym problematyką:

- kraniosynostoz, ich podziału oraz objawów w zakresie trudności w porozumiewaniu się językowym;

- zweryfikowaniu podstaw teoretycznych i sposobów stosowania diagnozy dyskranii oraz wad mózgoczaszki i twarzoczaszki;

- badania mechanizmów rozwoju komunikacji językowej i patomechanizmów porozumiewania się w wadach wrodzonych czaszki;

- wad wrodzonych z hipoplazją twarzoczaszki - aspekty funkcjonalne i logopedyczne;

- ustalenia zakresu współdziałania logopedów i specjalistów innych dziedzin nauki: lekarzy, psychologów, psycholingwistów, pedagogów w terapii dyskranii oraz wad mózgoczaszki i twarzoczaszki;

- wad rozszczepowych - diagnostyki, leczenia oraz wieloprofilowych determinantów nabywania mowy

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Logopedycznych Dniach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wszystkich zainteresowanych problemami mowy i komunikacji. Poziom kompetencji językowej człowieka, jego możliwości poznawcze oraz zdolności interakcyjne mają bowiem fundamentalne znaczenie dla rozwoju całokształtu osobowości i funkcjonowania społecznego.

 

Szczegóły na stronie Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji: http://www.logopedia.us.edu.pl oraz  http://www.us.edu.pl/vi-logopedyczne-dni-uniwersytetu-slaskiego

W imieniu Organizatorów,

Prodziekan ds. Rozwoju i Promocji Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach,

prof. zw. dr hab. Marian Kisiel

Plakat program zapowiedź

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2