Pożegnanie Profesor Marii Zarębiny (1922-2020)

prof. Maria Zarębina129 marca 2020 r. zmarła w wieku 98 lat prof. zw. dr hab. Maria Zarębina – wybitna językoznawczyni, wieloletnia kierowniczka Zakładu Języka Polskiego krakowskiej WSP, animatorka Podyplomowego Studium Logopedycznego w tej uczelni mająca udział w tworzeniu krakowskiej logopedii, przewodnicząca Komisji Rozwoju i Zaburzeń Mowy PAN w latach 1990-1993, członkini Komitetu Naukowego „Logopedii", współtwórczyni polskiej afazjologii, autorka tak uznanych prac, jak: Kształtowanie się systemu językowego dziecka (1965), Rozbicie systemu językowego w afazji (1973), Język polski w rozwoju jednostki (1980), Próba statystycznej analizy słownictwa polszczyzny mówionej (1985). Polska logopedia wiele zawdzięcza fenomenowi Jej naukowej osobowości.


Cześć Jej pamięci!
dr hab. Mirosław Michalik, prof. nadzw.

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2