Pożegnanie Profesora Tadeusza Gałkowskiego (1936-2020)

Bez tytułuZ głębokim żalem żegnamy Profesora Tadeusza Gałkowskiego (1936-2020)
29.07.2020 r.
zmarł prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski, absolwent psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, niezwykle ceniony naukowiec, nauczyciel akademicki, promotor licznych prac doktorskich, magisterskich i licencjackich, inspirator badań prowadzonych przez wielu polskich badaczy i życzliwy doradca. Profesor przez wiele lat był związany z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował również w Akademii Wychowania Fizycznego, a także na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.
Autor wielu publikacji z zakresu zaburzeń słuchu, upośledzenia umysłowego i autyzmu. Założyciel Polskiego Komitetu Audiofonologii i Redaktor Naczelny czasopisma „Audiofonologia". Był także przewodniczącym Krajowego Towarzystwa Autyzmu (od 1990).
Swoją działalnością przyczynił się znacząco do rozwoju polskiej nauki, a w szczególności surdologopedii i neurologopedii. Był założycielem Koła Warszawskiego PTL (1966)

Cześć Jego pamięci!
dr hab. Z. Marek Kurkowski. prof. UMCS

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2