Informacja ZG PTL

Członkowie Polskiego Towarzystwa Logopedycznego!!!
Aktualizacja członkowstwa w PTL!


Zarząd Główny PTL zwraca się z prośbą do wszystkich członków Towarzystwa
o aktualizację danych osobowych i uregulowanie składek członkowskich!

W związku z pracami, prowadzącymi do stworzenia rzeczywistego rejestru członków PTL, konieczna jest aktualizacja ich danych osobowych. Z listy członków zostaną usunięte osoby, które wycofały się z działalności w Towarzystwie, a wciąż figurują w rejestrze. Wszyscy zainteresowani członkowstwem proszeni są o aktualizację, podanych przy rejestracji do struktur Towarzystwa danych osobowych: imienia i nazwiska, numeru pesel, przynależności do oddziału oraz dokładnego adresu członka PTL. Prosimy także o podanie wszelkich zaistniałych zmian w Państwa danych osobowych (zmiana nazwiska, miejsca zamieszkania itp.). Informacje można przekazywać drogą mailową lub listowną.
W rejestrze pozostaną osoby, które zaktualizowały dane osobowe, w przypadku ich zmiany oraz opłaciły składkę członkowską. Czas na dopełnienie formalności, upływa z końcem bieżącego roku akademickiego, w czerwcu 2014 roku.

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2