Informacja PTL - Ankieta

logo formatSzanowni Państwo,
Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku zaprasza logopedów – praktyków i naukowców (również studentów logopedii) - do wypełnienia ankiety dotyczącej Państwa przekonań i potrzeb dotyczących
użytkowania w praktyce logopedycznej narzędzi psychometrycznych oraz współpracy z psychologami w procesie diagnozy poziomu rozwoju językowego dzieci.   Ankieta.


Ankieta ma służyć opracowaniu programu warsztatów, które wspierałyby logopedów w zakresie stosowania takich narzędzi. Chcielibyśmy, żeby warsztaty były jak najlepiej dostosowane do Państwa oczekiwań i żeby wskazywały na nowe możliwości współpracy między praktykami i naukowcami różnych specjalności, zajmującymi się diagnozą różnych aspektów rozwoju dzieci. Ankieta jest anonimowa, w pierwszej części prosimy o podanie informacji o
sobie oraz dotyczących Pani/Pana pracy. Informacje te posłużą wyłącznie do ogólnej charakterystyki grupy respondentów. Wypełnianie ankiety trwa około 5-10 minut, można je przerwać w dowolnym momencie i wysłać odpowiedzi częściowe lub też zrezygnować z wysyłania odpowiedzi. Informacje o zbiorczych wynikach ankiety oraz o warsztatach będą dostępne na stronie PTPiP (http://www.pracowniatestow.pl/) w kwietniu 2014.
Będziemy wdzięczni za rozesłanie tego zaproszenia do potencjalnych respondentów.

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2