Powstał ZDL w Krzeszowicach zapraszamy.

Krzeszowicki Zespół Doskonalenia Logopedów

4.02.2010 r. jednogłośną decyzją członków Zarządu Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego został utworzony Krzeszowicki Zespół Doskonalenia Logopedów z siedzibą w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Krzeszowicach przy ul. Długiej 22. Jego Liderką została mgr Ewa Maria Gacek. Do głównych zadań Krzeszowickiego ZDL należy:
• dzieleniem się logopedycznymi doświadczeniami, omawianie poszczególnych przypadków, szukanie najlepszych form terapii,
• wspieranie młodych logopedów w pracy diagnostycznej i terapeutycznej,
• organizowanie warsztatów dla rodziców dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej - wspieranie ich w postępowaniu z dzieckiem, wyjaśnianie podstawowych pojęć,
• organizowanie zajęć warsztatowych dla nauczycieli ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzeby dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej,
• prowadzenie warsztatów z zakresu emisji głosu,
• wspieranie rodzin i bliskich osób dorosłych po urazach mózgu,
• współpraca ze specjalistami dziedzin pokrewnych: psychologami, foniatrami, laryngologami, pediatrami, ortodontami,
• zapoznawanie nauczycieli, rodziców, logopedów, dyrektorów placówek oświatowych i leczniczych z najnowszymi aktami prawnymi oraz praktycznym ich zastosowaniem w pracy z dziećmi z zaburzoną komunikacją językową,
• uruchomienie Logopedycznego Telefonu Interwencyjnego oraz adresu e-mail, poprzez które odbywać się będą konsultacje dla logopedów, rodziców, nauczycieli,
• zacieśnienie współpracy z małopolskimi uczelniami kształcącymi logopedów.

Na pierwsze spotkanie Krzeszowickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów zapraszamy 5.03.2010 r. o godz. 15.00. Zachęcamy wszystkich logopedów i sympatyków logopedii z Krzeszowic i okolic do współpracy.

Adres:
Krzeszowicki Zespół Doskonalenia Logopedów
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Długa 22, 32-065 Krzeszowice
Kontakt: mgr Ewa Maria Gacek, tel. 606141378


Przewodniczący Małopolskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego
dr Mirosław Michalik

Liderka Krzeszowickiego
Zespołu Doskonalenia Logopedów
mgr Ewa Maria Gacek

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2