Krynicki Zespół Doskonalenia Logopedów

W dniu 22 września 2011 roku w auli Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krynicy-Zdroju odbyło się inauguracyjne spotkanie Krynickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów. Gośćmi honorowymi byli Burmistrz Krynicy-Zdroju – dr Dariusz Reśko, Zastępca Burmistrza Krynicy-Zdroju – dr Tomasz Wołowiec oraz współzałożyciel Zespołu – Przewodniczący Oddziału Małopolskiego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego dr Mirosław Michalik. Podczas spotkania dr Halina Pawłowska-Jaroń z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie poprowadziła bezpłatne szkolenie dotyczące specyfiki mowy dziecka z Zespołem FASD.

Fotogaleria wkrótce
 
Na spotkanie przybyła ponad pięćdziesięcioosobowa grupa logopedów, pedagogów oraz nauczycieli ze szkół, przedszkoli, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Krynicy-Zdroju i innych miejscowości zainteresowanych tematem FASD.
Uczestnicy spotkania zostali zapoznani przez lidera Jarosława Worhacza z następującymi zadaniami Krynickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów:
1. Dzielenie się doświadczeniem i umiejętnościami – pogłębianie znajomości form i metod postępowania logopedycznego.
2. Poszerzenie wiedzy praktycznej w zakresie rozwoju mowy dziecka w normie oraz różnych jej aspektów zaburzeń poprzez szkolenia.
3. Współpraca z Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi, nauczycielami oraz innymi specjalistami.
4. Popularyzacja wśród rodziców zagadnień profilaktyki zaburzeń mowy.
5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, upowszechnianie i promocja idei Krynickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów.

liderzy Krynickiego Zespołu Doskonalenia Logopedów
Bożena Smoroń-Kowalczyk, Jarosława Worhacza

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2