Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej

Dnia 23 listopada 2011 w gmachu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie już po raz trzeci odbyła się Ogólnopolska Naukowa Konferencja Logopedyczna pt. NOWA LOGOPEDIA. Diagnoza różnicowa zaburzeń komunikacji językowej zorganizowana przez Oddział Małopolski Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w Krakowie. Na konferencję zostali zaproszeni logopedzi, pracownicy naukowi oraz wszystkie osoby zainteresowane diagnozą różnicową w teorii i praktyce. Ogromne zapotrzebowanie na taką wymianę myśli i doświadczeń potwierdziło przybycie aż 300 gości.
Więcej informacji Fotorelacja