III RZESZOWSKA SESJA LOGOPEDYCZNA

Szanowni Państwo,

Słuchacze studiów podyplomowych Logopedia i Neurologopedia, Logopedzi, Nauczyciele, Studenci kierunków nauczycielskich i pedagogicznych

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Rzeszowskiej Sesji logopedycznej, która odbędzie się w sobotę, 29.03.2014 r. w Rzeszowie (ul. Rejtana 16c, duża aula w budynku A0). Tegoroczna sesja jest poświęcona różnym aspektom komunikacji.

Udział w sesji jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w obradach.

 

Szczegółowy program

Plan szkoleń Podkarpackiego O/PTL

Informacja

Zarząd Oddziału Podkarpackiego PTL zaprasza do zapoznania się z tematyką szkoleń zaplanowanych w roku 2011.

Plan szkoleń.

Program szkolenia „Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z grupy ryzyka na podstawie metod neurorozwojowych, ergoterapii w pediatrii i integracji sensomotorycznej” - w załączniku.

Zapraszamy
Przewodnicząca oddziału:
mgr Magdalena Grot-Mrozicka

Diagnoza i terapia dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera

SPRAWOZDANIE z warsztatów szkoleniowych zorganizowanych przez Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w dn. 17-18.04.2010 r.

W dn. 17-18.04.2010 r. Oddział Podkarpacki PTL był organizatorem warsztatów szkoleniowych na temat: „Diagnoza i terapia dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera”. Prowadzącymi szkolenie były:
• dr Marta Korendo - filolog polski, logopeda, adiunkt krakowskiej Akademii Pedagogicznej. Prowadzi terapię dzieci niesłyszących, autystycznych, z zespołem Aspergera, upośledzonych i zagrożonych dysleksją. Bada rozwój systemu językowego dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Współpracownica prof. dr hab. Jagody Cieszyńskiej.

Dyslalia ankyloglosyjna

SPRAWOZDANIE z warsztatów szkoleniowych zorganizowanych przez Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w dn. 07-08.11.2009 r.

W dniach 07-08.11.2009r. w Oddziale Podkarpackim PTL odbyło się szkolenie na temat: „Dyslalia ankyloglosyjna” z Panią dr Barbarą Ostapiuk (adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej US, kierownik Podyplomowych Studiów Logopedii i Glottodydaktyki na Uniwersytecie Szczecińskim, zajmuje się badaniami jakości wymowy i terapią osób ze skróconym wędzidełkiem języka i leczonych chirurgicznie).

Tematyka szkolenia:

Więcej informacji      Fotorelacja

Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy

SPRAWOZDANIE z logopedycznych warsztatów naukowo-szkoleniowych zorganizowanych przez Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w dn. 02-04.10.2009 r.

Oddział Podkarpacki PTL w dn. 02-04.10.2009 r. zorganizował logopedyczne warsztaty naukowo - szkoleniowe z Panem dr. n.hum. Mieczysławem Chęćkiem (specjalista logopedii III stopnia, posiada wieloletnie doświadczenie w terapii osób jąkających się) na temat: „Diagnoza i terapia jąkania
i innych niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną”.

Szkolenie (26 godzin) obejmowało następujące zagadnienia:

Więcej informacji      Fotorelacja

Wykorzystanie różnych metod stymulacji słuchowej w reedukacji dzieci z trudnościami uczenia

SPRAWOZDANIE z warsztatów szkoleniowych zorganizowanych przez Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w dn. 20-21.03.2009 r.

W dniach 20-21.03.2009r. w Oddziale Podkarpackim PTL odbyło się szkolenie z Panią mgr Małgorzatą Szurlej na temat: „Wykorzystanie różnych metod stymulacji słuchowej w reedukacji dzieci z trudnościami uczenia”. Pani Małgorzata Szurlej (założycielka Centrum Audio-Psycho-Fonologii „ESPACE" w Warszawie, Rzeszowie, Gdyni) jest psychologiem i audio-psycho-fonologiem, w latach dziewięćdziesiątych pracowała pod kierunkiem profesora Tomatisa we Francji i Anglii. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu metod zarówno w terapii dzieci jak i dorosłych.

Podczas szkolenia przedstawione zostały następujące metody:

Więcej informacji   

Diagnoza i terapia dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera

Zaproszenie !

Informujemy, że w dniach 17 - 18.04.2010 r. Oddział Podkarpacki PTL organizuje szkolenie z zakresu:
"Diagnoza i terapia dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera"
prowadzący: dr Marta Korendo i mgr Katarzyna Sedivy.

dr Marta Korendo - filolog polski, logopeda, adiunkt krakowskiej Akademii Pedagogicznej. Prowadzi terapię dzieci niesłyszących, autystycznych, z zespołem Aspergera, upośledzonych i zagrożonych dysleksją. Bada rozwój systemu językowego dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Współpracownica prof. dr hab. Jagody Cieszyńskiej.

Boże Narodzenie 2009

Święta Noc
Już wszystkie światła pogasły
I w lesie śpią zwierzęta,
Już wszystkie głosy ucichły,
To noc zaczęła się święta.

Tam myśli wszystkich biegną
Do szopy za Betlejem,
Gdzie Matka święta z Dzieciątkiem,
Tam wielki cud się dzieje.
                       /Maria Majchrzak/

Wśród radosnej, przedświątecznej krzątaniny życzmy Wszystkim
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego 2010 Roku!
                     Zarząd Oddziału Podkarpackiego PTL

2-4.10.2009 Diagnoza i terapia jąkania.

Oddział Podkarpacki Polskiego Towarzystwa Logopedycznego zaprasza na szkolenie realizowane przez dra M. Chęćka Diagnoza i terapia jąkania i innych niepłynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną, które odbędzie się w dniach 2 – 4 października w Rzeszowie. Zainteresowanych prosimy o wpłacanie zaliczki (100 PLN) do dnia 11 września przekazem pocztowym na adres:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Rzeszowie
ul. Batorego 9  35-005 Rzeszów 
(z dopiskiem „zaliczka szkolenie jąkanie”) lub osobiście w księgowości Poradni u p. E. Karp lub p. M. Grot.

Więcej informacji ...

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2