Oddział Pomorski

Polskie Towarzystwo Logopedyczne

Oddział Pomorski

Katedra Logopedii UG
80-952 Gdańsk
ul. Wita Stwosza 58
tel. 058 523 23 63, fax 058 523 23 64

Skład Zarządu

Przewodniczący:
prof. UG, dr hab Stanisław Milewski

Z-ca Przewodniczącego:
dr Barbara Kamińska

Sekretarz:
dr Anna Walencik -Topiłko

Skarbnik:
dr Katarzyna Kaczorowska-Bray

Członkowie:
mgr Maria Kurowska-Gwizdoń,
mgr Jolanta Słupecka,
mgr Halina Waszczuk
mapa

   

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2