Posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Siedleckiego Oddziału PTL

Dnia 6 listopada 2010 roku odbyło się posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Siedleckiego Oddziału PTL, na którym ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności w latach 2007-2010.
Następnie w wyniku głosowania wyłoniono nowy Zarząd, do którego weszły następujące osoby:


1.dr Alina Maciejewska
2.mgr Elżbieta Dejryng-Pogonowska
3.mgr Aldona Kocyła
4.mgr Urzula Mirosz
5.mgr Renata Biardzka.

Sprawozdanie Siedleckiego Oddziału PTL z działalności w roku 2008

Sprawozdanie Siedleckiego Oddziału PTL z działalności w roku 2008

W naszym Oddziale zrzeszonych jest 52 członków. Logopedzi pracują w poradniach specjalistycznych, psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach w Siedlcach, Stoku Lackim, Sokołowie Podlaskim, Łukowie, Mińsku Mazowieckim, Garwolinie oraz w szkołach masowych i specjalnych z obszaru byłego województwa siedleckiego.
Siedzibą Zarządu Oddziału PTL jest Ośrodek Logopedyczny Akademii Podlaskiej w Siedlcach przy ul. Żytniej 17/18.
W skład obecnego Zarządu Oddziału wchodzą:
dr Alina Maciejewska (prezes ), mgr Zofia Mazurek i Urszula Mirosz (wiceprezesi), Elżbieta Dejryng-Pogonowska (skarbnik), mgr Renata Biardzka (sekretarz)

Fotorelacja

W roku 2008 odbyły się następujące szkolenia i spotkania:

20142015

logop okl 42

Logopedia 45 okl 200 coper