Narracja w teorii i praktyce logopedycznej aktualizacja

siedlceSzanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Narracja w teorii i praktyce logopedycznej". Proponujemy Państwu: wysłuchanie bardzo ciekawych referatów, udział w warsztatach, sesję plakatową (szczegółowy program w załączniku). Dla naszych absolwentów i słuchaczy PSL zniżka - opłata tylko 30 zł za udział bierny, a 50 zł za udział czynny.

Program konferencji   Plakat 


Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszamy!
w imieniu organizatorów,
Ewa Dzięcioł-Chlibiuk

Narracja w teorii i praktyce logopedycznej

siedlceSzanowni Państwo,
Ośrodek Logopedyczny, Zakład Językoznawstwa i Logopedii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlecki Oddział Terenowy PTL zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Narracja w teorii i praktyce logopedycznej (28-29 września 2018 r. w Siedlcach). Współcześnie narracja jest przedmiotem dociekań badaczy wielu dyscyplin naukowych, m.in. filozofii, teorii literatury, językoznawstwa, psychologii i logopedii. Zdaje się być również centralnym motywem debaty publicznej.

Zaproszenie na konferencję      Karta zgłoszeniowa

Posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Siedleckiego Oddziału PTL 2017

Protokół z ukonstytuowania Zarządu Siedleckiego Oddziału PTL z dnia 30 października 2017 roku.

W dniu 30 października 2017 r. na pierwszym posiedzeniu zebrał się Zarząd Siedleckiego Oddziału PTL.
Zarząd Stowarzyszenia został ukonstytuowany w następującym składzie:

1. dr Aldona Kocyła-Łukasiewicz – prezes.
2. mgr Ewa Dzięcioł-Chlibiuk – wiceprezes.
3. mgr Ilona Klewek – wiceprezes.
4. mgr Adrianna Urban-Madziar – sekretarz.
5. dr Małgorzata Jasińska – członek Zarządu.

Posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Siedleckiego Oddziału PTL

Dnia 6 listopada 2010 roku odbyło się posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Siedleckiego Oddziału PTL, na którym ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie z działalności w latach 2007-2010.
Następnie w wyniku głosowania wyłoniono nowy Zarząd, do którego weszły następujące osoby:


1.dr Alina Maciejewska
2.mgr Elżbieta Dejryng-Pogonowska
3.mgr Aldona Kocyła
4.mgr Urzula Mirosz
5.mgr Renata Biardzka.

Sprawozdanie Siedleckiego Oddziału PTL z działalności w roku 2008

Sprawozdanie Siedleckiego Oddziału PTL z działalności w roku 2008

W naszym Oddziale zrzeszonych jest 52 członków. Logopedzi pracują w poradniach specjalistycznych, psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach w Siedlcach, Stoku Lackim, Sokołowie Podlaskim, Łukowie, Mińsku Mazowieckim, Garwolinie oraz w szkołach masowych i specjalnych z obszaru byłego województwa siedleckiego.
Siedzibą Zarządu Oddziału PTL jest Ośrodek Logopedyczny Akademii Podlaskiej w Siedlcach przy ul. Żytniej 17/18.
W skład obecnego Zarządu Oddziału wchodzą:
dr Alina Maciejewska (prezes ), mgr Zofia Mazurek i Urszula Mirosz (wiceprezesi), Elżbieta Dejryng-Pogonowska (skarbnik), mgr Renata Biardzka (sekretarz)

Fotorelacja

W roku 2008 odbyły się następujące szkolenia i spotkania:

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2