Kontakt

534 695 792
E-mail: ptl@poczta.umcs.lublin.pl

ul. Sowińskiego 17,
20-040 Lublin

Biuro ZG PTL czynne w czwartek, piątek w godz. 8.00 - 13.00

 

Logopedia EN

Logopedia 45 okl 200 coper

Posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Siedleckiego Oddziału PTL 2017

Protokół z ukonstytuowania Zarządu Siedleckiego Oddziału PTL z dnia 30 października 2017 roku.

W dniu 30 października 2017 r. na pierwszym posiedzeniu zebrał się Zarząd Siedleckiego Oddziału PTL.
Zarząd Stowarzyszenia został ukonstytuowany w następującym składzie:

1. dr Aldona Kocyła-Łukasiewicz – prezes.
2. mgr Ewa Dzięcioł-Chlibiuk – wiceprezes.
3. mgr Ilona Klewek – wiceprezes.
4. mgr Adrianna Urban-Madziar – sekretarz.
5. dr Małgorzata Jasińska – członek Zarządu.

20142015

logop okl 42

Okładka46