Śląski Oddział PTL


Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna
im. Kardynała Augusta Hlonda
ul. Powstańców 19
41-400 Mysłowice
 

www.ptl.katowice.pl

                            

Skład Zarządu

Przewodnicząca:                                                        
dr Joanna Trzaskalik                 
0 691 054 094                                                     

Z-ca Przewodniczącej:
mgr Lilianna Cader
0 697 845 954

Sekretarz:
mgr Iwona Bijak
0 781 855 658

Skarbnik:                                                       
mgr Magdalena Ławecka
0 880 190 970

Członkowie:
mgr Julia Pyttel
0 502 341 939

 

691-054-094

20142015

logop okl 42

Okładka46