Inauguracja Świętokrzyskiego Oddziału PTL

swietokrzyskieInauguracja działalności Świętokrzyskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Zgodnie z uchwałą Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (z nia 26.01.2018 r.), z inicjatywy prof. nadzw. dr hab. Jolanty Góral-Półroli został powołany Świętokrzyski Odział PTL. W dniu 06.06.2018 r. Oddział zainaugurował swoją działalność. W tym dniu ukonstytuował się Zarząd Oddziału i Komisja Rewizyjna oraz podjęto uchwały dotyczące najbliższych działań. Spotkanie zaszczycił prof. nadzw. dr hab. Mirosław Michalik, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, który wygłosił wykład inauguracyjny, nt. Logopedyczno-językoznawcze podstawy terapii niemówienia. Świętokrzyski Oddział PTL będzie platformą wymiany doświadczeń i dobrych praktyk wśród logopedów, a zarazem organizacją szerzącą wiedzę zakresu mowy i komunikacji. Planuje się także prowadzenie badań naukowych.

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2