Zachodniopomorski Oddział PTL

Kolejne spotkanie członków Oddziału przewidziane jest na marzec 2011 roku. O konkretnym terminie i problematyce spotkania poinformuję w późniejszym terminie.

Przewodnicząca:
mgr Małgorzata Wizjan


Zachodniopomorski Oddział PTL

11 grudnia 2010 roku w Szczecinie odbyło się spotkanie członków Zachodniopomorskiego Oddziału PTL. Spotkanie było poświęcone problemowi tzw. "mowy bezdźwięcznej". Szeroko ten temat zreferowała Pani dr Lilianna Konopska, która jest w trakcie badań nad mową bezdźwięczną u dzieci i młodzieży ze Szczecina i województwa zachodniopomorskiego. Przedstawiła pierwsze doniesienia z własnych badań, podzieliła się swoimi refleksjami i problemami, na które napotyka podczas pracy badawczej.
Przewodnicząca:
mgr Małgorzata Wizjan

Zachodniopomorski Oddział PTL


Informujemy, że w marcu 2009 roku powołany został Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Podczas Walnego Zebrania, które odbyło się 28 marca 2009 roku w Szczecinie, ukonstytuował się Zarząd Oddziału, a także ustalono plan działań na pierwszą kadencję. Zgodnie z wolą członków-założycieli, do najważniejszych celów Oddział zalicza łączenie wszelkich środowisk logopedycznych Zachodniopomorskiego oraz wymianę doświadczeń zawodowych i naukowych.
Przewodnicząca:
mgr Małgorzata Wizjan

Test aktualności

Wiadomość testowa strony.
Zapraszamy wkrótce

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2