Zachodniopomorski Oddział PTL

Kolejne spotkanie członków Oddziału przewidziane jest na marzec 2011 roku. O konkretnym terminie i problematyce spotkania poinformuję w późniejszym terminie.

Przewodnicząca:
mgr Małgorzata Wizjan