Komitet Naukowy • Advisory Board

KOMITET NAUKOWY • ADVISORY BOARD

Stanisław Grabias (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Urszula Jęczeń (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Katarzyna Kaczorowska-Bray (Uniwersytet Gdański)
Barbara Kamińska (Uniwersytet Gdański)
Wojciech Lipski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Anita Lorenc (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Ewa Muzyka-Furtak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Olga Przybyla (Uniwersytet Śląski)
Joanna Stasiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Tomasz Woźniak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

20142015

logop okl 42

Okładka46