Komitet Naukowy • Advisory Board

KOMITET NAUKOWY • ADVISORY BOARD

Redaktor Naczelna
Jolanta Panasiuk –
Uniwersytet Mari Curie-Skłodowskiej, Lublin

Sekretarz
Urszula Jęczeń –
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

Komitet Naukowy
Stanisław Grabias –
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce
Urszula Jęczeń –
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Stanisław Milewski –
Uniwersytet Gdański
Mirosław Michalik –
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków
Katarzyna Kaczorowska-Bray –
Uniwersytet Gdański
Anita Lorenc –
Uniwersytet Warszawski
Jolanta Panasiuk –
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Olga Przybyla –
Uniwersytet Śląski, Katowice
Tomasz Woźniak –
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Zdzisław M. Kurkowski –
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Zbigniew Tarkowski –
Uniwersytet Medyczny, Lublin
Renata Kołodziejczyk –
Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Lublin
Magdalena Osowicka-Kondratowicz –
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2