Komitet Redakcyjny • Editorial Board

KOMITET REDAKCYJNY • EDITORIAL BOARD

Redaktor Naczelny • Editor-in-Chief Jolanta Panasiuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Sekretarz • Secretary Urszula Ciszewska-Psujek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Członkowie • Members
Magdalena Bury (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Kamila Dębińska-Gustaw (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Sylwia Filipczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Aleksandra Matyjasek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Edyta Stachowicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Justyna Wojciechowska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

20142015

logop okl 42

Okładka46