Rada Recenzencka • Reviewers’ Board

RADA RECENZYJNA • REVIEWERS' BOARD

Ewa Czaplewska
(Uniwersytet Gdański)
Mirosław Michalik (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków)
Stanisław Milewski (Uniwersytet Gdański)
Urszula Mirecka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Barbara Ostapiuk (Uniwersytet Szczeciński)

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2