Komitet Naukowy • Advisory Board

KOMITET NAUKOWY • ADVISORY BOARD

Barbara Bokus (Uniwersytet Warszawski)
Li-Rong Lilly Cheng (San Diego State University, USA)
Steen Fibiger (Centrum Rehabilitacji, Odence, Dania)
Dobrinka Georgiewa (South-West University, Department of Logopedie, Błagojewgrad, Bułgaria)
Anna Herzyk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Kazimiera Krakowiak (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin)
Péter Lajos (ELTE University Barczi Gusztáv Faculty of Special Education, Budapest)
Andrzej M. Lewicki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Edward Łuczyński (Uniwersytet Gdański)
Bronisław Rocławski (Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, Warszawa)
Magdalena Smoczyńska (Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa)
Maria Zarębina (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków)

20142015

logop okl 42

Logopedia 45 okl 200 coper