Nota o czasopiśmie

        Logopedia jest organem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, wydawanym jako rocznik nieprzerwanie od logop okl 42roku 1960, gdzie publikowane są artykuły dotyczące kultury języka i biologicznych uwarunkowań rozwoju i zaburzeń mowy. Tak definiowany przedmiot badań logopedycznych sprawia, że w czasopismo zyskało charakter interdyscyplinarny. W opisie normy języka i zaburzeń językowych rysuje się perspektywa psychologiczna, medyczna, lingwistyczna i pedagogiczna. Wyniki prezentowanych badań znajdują aplikację w ocenie, diagnozie
i terapii osób z rozmaitymi trudnościami w komunikacji językowej.

        W „Logopedii"publikowane są artykuły autorów, którzy reprezentując różne dyscypliny naukowe, rozwijają stan wiedzy o języku, mowie i mówieniu w perspektywie rozmaitych koncepcji teoretycznych, z zastosowaniem odpowiednich metodologii i najnowszych instrumentariów badawczych.

        Każdy tom odznacza się zwartą konstrukcją tematyczną i ustaloną strukturą formalną podporządkowaną przedmiotowi badań logopedycznych. W poszczególnych tomach zamieszczane są artykuły naukowe o charakterze teoretycznym (prace przeglądowe i koncepcyjne) oraz praktycznym (wyniki badań empirycznych i procedury postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w poszczególnych zaburzeniach mowy, a także studia przypadków). Ponadto, w czasopiśmie publikowane są recenzje i omówienia najnowszych monografii z dziedziny logopedii i nauk pokrewnych.

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2