Rada Recenzencka • Reviewers’ Board

RADA RECENZENCKA • REVIEWERS' BOARD

Barbara Boniecka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Helena Borowiec (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Ewa Czaplewska (Uniwersytet Gdański)
Grażyna Jastrzębowska (Uniwersytet Opolski)
Olga Jauer-Niworowska (Uniwersytet Warszawski)
Lilianna Konopska (Uniwersytet Szczeciński)
Alina Maciejewska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Siedlce)
Mirosław Michalik (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków)
Małgorzata Młynarska (Uniwersytet Wrocławski)
Jan Ożdżyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, Kraków)
Danuta Pluta-Wojciechowska (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Józef Porayski-Pomsta (Uniwersytet Warszawski)|
Małgorzata Rocławska-Daniluk (Uniwersytet Gdański)

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2