Badania

Logopedia wyłoniła się z refleksji językoznawczej, medycznej i psychologicznej jako nauka o zaburzeniach mowy. Zarówno w Polsce jak i na Zachodzie zdobywa od lat coraz ważniejsze miejsce w ramach teorii komunikacji językowej. W Polsce od lat siedemdziesiątych XX wieku istniała jako działalność praktyczna, szczególnie pedagogów i lekarzy, i ujawniła się w postaci ogromnej liczby niepowiązanych z sobą metod usuwania rozmaitych zaburzeń mowy. Czasy nam współczesne ujęły praktyczną wiedzę w ramy ogólnej teorii. Powstała interdyscyplinarna aparatura pojęciowa, pozwalająca gruntownie opisać poszczególne zaburzenia.

Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS zatrudnia 3 profesorów, 10 doktorów, 2 wykładowców, ponadto 3 pracowników inżynieryjno-technicznych i 1 pracownika administracyjnego. Spodziewamy się wkrótce trzech habilitacji.

Pracownicy Zakładu zajmują się następującymi problemami:
a) teorią komunikacji i rozwojem mowy dziecka,
b) zaburzeniami językowymi i zaburzeniami interakcji w związku z zakłóceniami fizycznych i psychicznych czynności człowieka: w wypadkach głuchoty i niedosłuchu, w upośledzeniach umysłowych, w związku z jąkaniem, w rozmaitych uszkodzeniach mózgu, w wypadkach porażeń mózgowych, w demencji (np. w chorobie Alzheimera), w sytuacji chorób psychicznych, w związku z anomaliami w budowie i funkcjonowaniu narządów mowy.

Zakład wyposażony jest bogato w aparaturę badawczą, która umożliwia pracę naukową, pozwala prowadzić diagnozę i terapię zaburzeń mowy. Funkcjonują trzy specjalistyczne pracownie: logopedii korekcyjnej, neurologopedii oraz surdologopedii i audiofonologii. Pracownicy Zakładu prowadzą terapię dzieci i osób dorosłych dotkniętych zaburzeniami mowy. Zajęcia te organizujemy z myślą o potrzebach studentów studiów dziennych i podyplomowych.

Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS od lat ściśle współpracuje z: Zakładem Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii oraz z Zakładem Psychologii Rozwoju i Neurolingwistyki Instytutu Psychologii UMCS,Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, Kliniką Otolaryngologii Dziecięcej, Kliniką Foniatrii i Audiologii Akademii Medycznej w Lublinie, Katedrą i Kliniką Psychiatrii Akademii Medycznej w Lublinie, Szpitalem Neuropsychiatrycznym w Lublinie, Poradnią Neurologiczną Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.

W Zakładzie realizowany jest we współpracy z Ministerstwem Zdrowia Społeczny Program Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce.

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2