DZIEŃ LOGOPEDY

ulotka dzień otwartyChcesz mówić ładnie? Odwiedź poradnię!
Każdy mieszkaniec Lublina będzie mógł wziąć udział w bezpłatnych badaniach logopedycznych i badaniach słuchu oraz skorzystać z porad specjalistów. Dla najmłodszych przewidziane są też warsztaty i inne niespodzianki.
Akcja organizowana jest w ramach Dnia Otwartego i Europejskiego Dnia Logopedy przez Studencką Poradnię Logopedyczną UMCS. Odbędzie się 21 marca w godzinach 10-14 w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS przy ulicy Sowińskiego 17.
Serdecznie zapraszamy.

Naukowe Koło Logopedów i Audiologów

Naukowe Koło Logopedów i Audiologów

http://nklia.wordpress.com/

 

Koło Naukowe Logopedów powstało w roku 1994, kiedy specjalność logopedyczna została utworzona na studiach dziennych i studenci filologii polskiej zyskali możliwość zdobycia uprawnień - już w czasie trwania studiów magisterskich - do wykonywania zawodu logopedy. Kuratorem KNL jest od początku istnienia organizacji prof. dr hab. Stanisław Grabias. Opiekunem Koła jest obecnie dr Aneta Domagała.

Od 1994 r. Koło sukcesywnie rozwinęło swoją działalność. W ostatnich latach liczba studentów specjalności logopedycznej znacznie wzrosła, co spowodowało że w pracę w KNL zaangażowało się wiele osób silnie zainteresowanych działalnością naukową i społeczną. Przez szereg lat przewodniczącą Koła była Magdalena Goławska, która skupiła wokół siebie grupę bardzo aktywnych studentów. W tym czasie studenci zorganizowali cykl wykładów poświęconych problematyce logopedycznej, a także nieco bardziej odległym , interesującym ich problemom (np. "Muzyka
i komunikacja niewerbalna" - prof. dr hab. A. Jaworska czy "Neuropsychologiczne ujęcie świadomości" - dr Ł. Domańska). Zorganizowali też warsztaty dotyczące profilaktyki logopedycznej (prowadząca: dr E. Stecko), spotkania z logopedami praktykami (np. pracownikami przedszkoli dla dzieci słabosłyszących, pracownikami ośrodka dla dzieci słabowidzących), wyjazdy do placówek zajmujących się zaburzeniami mowy, prezentacje filmów oraz programów komputerowych z zakresu terapii logopedycznej i reedukacji (np. dzieci dyslektycznych).

Studenci szczególnie rozwijali swe zainteresowania w zakresie logopedii artystycznej : byli organizatorami i uczestnikami warsztatów z zakresu techniki mówienia, prowadzonych przez uznanych specjalistów w tej dziedzinie (Emisja głosu, Kazimierz Dolny, 2000, prowadzący: Barbara Michałowska-Rozhin; Kultura Żywego Słowa, Biłgoraj 2002, prowadzący: S. Szmidt
i A. Jachiewicz), a także ogólnopolskiego sympozjum "Samogłoski ustne współczesnej polszczyzny" zorganizowanego w Warszawie
w 2000 r. przez Towarzystwo Miłośników Słowa, działające przy Akademii Teatralnej.

Koło Naukowe Logopedów nawiązało współpracę ze Studenckim Kołem Naukowym Etnolingwistów, czego owocem był cykl sesji naukowych "Humanista wobec tradycji i współczesności"
(23.04.2001, 22-23.04.2002). Druga sesja tego cyklu miała już charakter ogólnopolski - jej uczestnicy reprezentowali wiodące ośrodki akademickie w kraju. Podczas obrad członkowie Koła wystąpili z referatami, przygotowanymi pod kierunkiem promotorów swoich prac magisterskich oraz pracowników Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, którzy umożliwili im gromadzenie materiału badawczego podczas zajęć terapeutycznych w uniwersyteckiej Pracowni Logopedycznej, a także samodzielne prowadzenie terapii logopedycznej z pacjentami. W ramach współpracy ze studentami innych ośrodków akademickich KNL wzięło m.in. udział w XXX Ogólnopolskim seminarium Kół Naukowych (Olsztyn, 2001): aktywnie uczestniczyło w obradach sekcji humanistycznej.

Członkowie KNL uczestniczyli w przygotowaniach do XIV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Logopedycznego (Lublin, 2002). Wielokrotnie brali udział w prowadzonych pod kierunkiem dr Z. M. Kurkowskiego badaniach przesiewowych, mających na celu wykrywania zaburzeń mowy oraz zaburzeń słuchu u dzieci i młodzieży.

W 2004 roku członkowie Koła ukończyli kurs fonogestów, rok później kurs języka migowego I stopnia dla logopedów. Członkowie Koła ukończyli szkolenie w zakresie obsługi programów "Widzę", "Mówię" i "Słyszę". Obecnie Koło Naukowe Logopedów UMCS współpracuje z KL Uniwersytetu Warszawskiego i NKL Uniwersytetu Gdańskiego.

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2