Uniwersytecka Pracownia Logopedyczna

Pracownia logopedyczna działa przy Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowaego w Lublinie od lat 90-tych. Początkowo Pracownią opiekowała się mgr Urszula Mirecka. Usługi w tym okresie były płatne. Od 1995 roku zmieniły się zasady funkcjonowania poradni logopedycznej. Przede wszystkim zrezygnowano z pobierania opłat za porady i terapię logopedyczną, a w pracowni codziennie na pomoc mogą liczyć dzieci i dorośli z Lublina, województwa lubelskiego a nie rzadko i bardziej odległych miejscowości. Obecnie za działalność Pracowni odpowiada mgr Jadwiga Wieszczycka, jej zajęcia hospitują studenci logopedii, a niektórzy - wolontariusze - prowadzą dodatkową terapię z wybranymi osobami.

Do Pracowni zgłaszają się dzieci z rozmaitymi wadami wymowy, opóźnieniami rozwoju mowy, młodzież i dorośli z zaburzeniami mowy o różnorodnych przyczynach i objawach. Np. w poradni uzyskać rehabilitowani są pacjenci laryngektomowani - po całkowitym usunięciu krtani, znajdą tu pomoc osoby z trudnościami w czytani i pisaniu, czy chorzy neurologicznie, którzy utracili zdolność mówienia na skutek uszkodzenia mózgu.

Wszyscy pracownicy naukowi prowadzą w ramach swoich specjalności zajęcia terapeutyczne. Terapią logopedyczną objęte są osoby z dyslalią, jąkaniem, dyzartrią, dysleksją, afazją, niedosłuchem czy głuchotą. Osoby mające problemy z dykcją również mogą liczyć na terapię u specjalisty.

Poradnia jest dobrze wyposażona w pomoce logopedyczne, literaturę dziecięcą, zabawki, gry, kasety, programy komputerowe itp. Ostatnio udało się wygospodarować i wyposażyć w kabinę ciszy dodatkowe pomieszczenie do badania osób z niedosłuchem, tam też bez trudu trafią na zajęcia logopedyczne osoby niepełnosprawne ruchowo - pomieszczenia znajdują się na parterze blisko wejścia głównego.

Zakres działań Uniwersyteckiej Pracowni logopedycznej stale się rozszerza, oferujemy pomoc osobom z chorobą Alzhaimera, dzieciom autystycznym i wszystkim, którzy pomocy logopedycznej potrzebują.

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2