Pracownicy

dr hab. Tomasz Woźniak, prof. nadzw. UMCS - Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz
prof. dr hab. Stanisław Grabias
dr hab. Krzysztof Kochanek, prof. nadzw. UMCS
dr hab. Aneta Domagała
dr hab. Zdzisław Marek Kurkowski
dr hab. Urszula Mirecka
dr hab. Jolanta Panasiuk
dr Urszula Jęczeń
dr Wanda Kostecka
dr Anita Lorenc
dr Ewa Muzyka-Furtak
dr Joanna Stasiak
dr Marta Wysocka
dr Marek Zadrożniak
mgr Magdalena Kozłowska
mgr Anna Kruczyńska
mgr Wojciech Lipski
mgr Krzysztof Porębski (asystent techniczny)
mgr Jadwiga Wieszczycka (pracownik "Poradni Logopedycznej" UMCS)
mgr Jolanta Frąk - Sekretariat Zakładu (Dom Studenta „Kronos" ul. Sowińskiego 17, 20-040 Lublin)
tel./fax. 537-54-15.

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2