Wydawnictwa

W Zakładzie redagowane są dwie serie wydawnicze:

"Komunikacja językowa i jej zaburzenia" (red. S. Grabias) - ukazało się dotychczas 20 tomów,
"Mowa. Teoria - Praktyka" seria artykułów i rozpraw (red. S. Grabias oraz E. Muzyka i A. Domagała).

Ponadto pracownicy Zakładu redagują czasopisma ogólnopolskie:

"Logopedia" (S. Grabias, U. Jęczeń, Zdz. M. Kurkowski, J. Panasiuk, A. Sołtys-Chmielowicz, T. Woźniak),
"Audiofonologia" (Zdz. M. Kurkowski)."

BiuletynLogopedyczny" (S. Grabias,J. Panasiuk)

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2