Informacja Przewodniczacego Małopolskiego Oddziału PTL dr Mirosława Michalika

Szanowni Uczestnicy II Ogólnopolskiej Konferencji Logopedycznej
Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego


W związku ze zbliżającym się terminem spotkania, podaję w imieniu organizatorów najważniejsze informacje mające związek z przebiegiem konferencji:

 1. Podmiotem organizującym II Ogólnopolską Konferencję „Nowa Logopedia – biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy” jest Małopolski Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
 2. Wszelkich informacji w związku z konferencją udzielają wyłącznie jej organizatorzy:
dr Mirosław Michalik – tel. 504008664,
mgr Anna Siudak – tel. 691507302.
 3. Rejestracja uczestników, wystawianie zaświadczeń, potwierdzanie delegacji, rozdawanie faktur – wszystko to leży w gestii organizatorów, czyli Zarządu Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.
 4. Każdy bierny uczestnik konferencji otrzyma tom pokonferencyjny (II tom „Nowej Logopedii) z tegorocznej konferencji podczas przyszłorocznego spotkania. I tom „Nowej Logopedii” otrzymają podczas najbliższej konferencji uczestnicy ubiegłorocznego spotkania.
5. Każdy będzie mógł zakupić I tom „Nowej Logopedii” podczas konferencji.


dr Mirosław Michalik
Przewodniczący Zarządu
Małopolskiego Oddziału
Polskiego Towarzystwa Logopedycznego

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2