II Ogólnopolska Konferencja Logopedyczna

23 listopada 2010 r w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie odbyła się II Ogólnopolska Naukowa Konferencja Logopedyczna zorganizowana przez Małopolski Oddział PTL. Tegoroczni słuchacze, reprezentujący aż 7 ośrodków logopedycznych z całej Polski, wysłuchali wystąpień oraz wzięli udział w dyskusji o biologicznych aspektach funkcjonowania językowego. Wygłoszone referaty znajdą się w II pokonferencyjnym tomie serii Nowa Logopedia, pt. Biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy, który ukaże się jesienią 2011 roku.

Fotorelacja

Spis referatów:

dr E. Jeżewska-Krasnodębska Obwodowe uwarunkowania zaburzeń artykulacji u dzieci 7-letnich

dr D. Pluta-Wojciechowska Język lata jak łopata, czyli o ćwiczeniach tzw. pionizacji języka

mgr K. Sedivy Uruchamianie wzorca artykulacyjnego u dzieci niemówiących

dr M. Korendo Specyfika spostrzegania wzrokowego u dzieci dyslektycznych

dr H. Pawłowska-Jaroń Sfery zaburzonego rozwoju u dzieci z FASD

dr M. Michalik Biologiczne uwarunkowania rozwoju i zaburzeń mowy w mózgowym porażeniu dziecięcym

dr n. med. T. Zyss Neurofizjologiczne podłoże procesu mówienia – rola somatosensorycznej kontroli zakrętów zaśrodkowych

dr Z. Orłowska-Popek Neurobiologiczna stymulacja funkcji słuchowych

dr A. Skoczek Stymulacja mowy i myślenia u dzieci ze specyficznymi zaburzeniami rozwoju językowego

mgr J. Mąka Zależności między zaburzeniami procesów przetwarzania słuchowego a specyficznymi zaburzeniami rozwoju językowego. Polskie testy lingwistyczne oceniające te zaburzenia.

mgr I. Malicka O współpracy logopedy i chirurga w przypadku ankyloglosji

mgr Anna Siudak

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2