Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy

P4121252W dniach 12 i 13 kwietnia 2014 r. w Białymstoku odbyło się szkolenie logopedów, które w całości poświęcone było diagnozie i terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. W szkoleniu wzięło udział 27 osób. Tegorocznym gościem podlaskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, i zarazem prelegentem, była P. Małgorzata Łukaszewska, neurologopeda kliniczny, zajmująca się na co dzień m.in. wspieraniem rozwoju mowy małych dzieci, diagnozą i terapią dzieci z ORM.

Prowadząca, podczas pierwszego dnia szkolenia, przybliżyła słuchaczom przyczyny ORM ze szczególnym uwzględnieniem funkcji prymarnych. Rozwiała dylematy terminologiczne związane z klasyfikacją ORM. Dużą część spotkania poświęciła na szczegółową analizę objawów opóźnień w rozwoju komunikacji. Dzięki bogatej dokumentacji filmowej zgromadzonej przez P. Łukaszewską uczestnicy mieli możliwość obserwacji objawów oraz próby ich analizy. Materiał filmowy skłaniał do dyskusji oraz zadawania wielu pytań dotyczących praktycznego aspektu postępowania diagnostyczno-terapeutycznego. Szeroko omówiona została diagnoza dziecka z zaburzeniami komunikacji, w tym szczegółowy zakres obserwacji ich zachowań werbalnych i niewerbalnych. Wskazane zostały ciekawe i warte wykorzystania narzędzia badawcze, przeprowadzona została również analiza funkcji z obszaru karmienia, sensomotoryki i komunikacji.

Drugi dzień szkolenia poświęcony był technikom terapeutycznym w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji werbalnej. P. Małgorzata Łukaszewska omówiła m.in. zagadnienia stymulacji czuciowej, wzmacniania kompleksu oralnego, terapii jedzenia, stymulacji percepcji, stymulacji ekspresji mowy.

            Organizacją spotkania zajęła się przewodnicząca podlaskiego oddziału PTL P. Urszula Karpińska-Sterkowiec, której to w imieniu wszystkich uczestników spotkania serdecznie dziękuję za możliwość wzięcia udziału w tym szkoleniu.

Opracowanie: mgr Magdalena Maj

Fotogaleria w przygotowaniu

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2