Specyficzne sposoby komunikowania się bliźniąt

10 października 2014 roku Zarząd Oddziału Podlaskiego PTL, działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku, zorganizował kolejne spotkanie dla członków oraz sympatyków Oddziału.

Niezwykle interesujący wykład pt: „Specyficzne sposoby komunikowania się bliźniąt” poprowadziła mgr Sylwia Forysiak-Kondratowicz – logopeda. 

 

W trakcie dwugodzinnego spotkania poruszone zostały następujące zagadnienia:

1. Czynniki, które mają wpływ na rozwój zdolności językowych dzieci.

2. Komunikacja werbalna i pozawerbalna bliźniąt.

3. Porozumiewanie się bliźniąt w łonie matki w oparciu o badania włoskiego naukowe doktora Umberto Castiello.

4. Kryptofazja – bliźniaczy język.

5. Zjawisko idioglosji.

6. Przyczyny wytworzenia się „tajemniczego języka bliźniąt”.

7. Najczęstsze zaburzenia rozwoju mowy bliźniąt.

Wykład został podsumowany dyskusją na temat zdolności językowych i komunikacyjnych bliźniąt . Uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami z zakresu diagnozy i specyficznej terapii bliźniąt. Prelegentka odpowiadała na szereg nurtujących  pytań.

Serdeczne podziękowania składam Pani Sylwii Forysiak-Kondratowicz, która w niezwykle barwny i profesjonalny sposób, przy użyciu pomocy multimedialnych, ukazała drogę komunikowania się bliźniąt, począwszy od życia płodowego. Wszystkim Państwu dziękuję za zainteresowanie i życzę wielu sukcesów zawodowych w nowym roku szkolnym.

Urszula Karpińska-Sterkowiec

przewodnicząca

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2