DWUJĘZYCZNOŚĆ JAKO JEDNA Z PRZYCZYN OPÓŹNIENIA ROZWOJU MOWY

7 lutego 2015 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku odbyło się kolejne spotkanie Polskiego Towarzystwa Logopedycznego Oddziału Podlaskiego. Tym razem poświęcone zostało tematowi dwujęzyczności, rozpatrywanej jako jednej z przyczyn opóźnionego rozwoju mowy. Wykład poprowadziła mgr Małgorzata Korenkiewicz – logopeda z Pracowni Wspomagania Rozwoju i Rehabilitacji Dzieci „EMU" w Warszawiance.

Prelegentka szeroko omówiła wartości wynikające z wychowania dwujęzycznego, jak i związane z tym problemy. Przybliżone zostały aspekty przyswajania języka jako procesu kierowanego lub niekierowanego, w środowisku motywującym lub niezaangażowanym. Ponadto omówiono wyniki badań dotyczące bilingwizmu dzieci imigrantów. Interesujące okazały się również własne spostrzeżenia prelegentki dotyczące pracy z dziećmi dwujęzycznymi. Ogólnie przedstawione zostały także etapy pracy logopedy z dzieckiem dwujęzycznym. Temat naturalnie nie został wyczerpany, jednakże zachęcił do dalszych poszukiwań, tym bardziej, że coraz częściej w swojej pracy spotykamy się z dziećmi dwujęzycznymi.

 

Opracowanie: mgr Magdalena Maj

20142015

Okładka46

Log47ang

Logop 47-2