DWUJĘZYCZNOŚĆ JAKO JEDNA Z PRZYCZYN OPÓŹNIENIA ROZWOJU MOWY

7 lutego 2015 roku w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku odbyło się kolejne spotkanie Polskiego Towarzystwa Logopedycznego Oddziału Podlaskiego. Tym razem poświęcone zostało tematowi dwujęzyczności, rozpatrywanej jako jednej z przyczyn opóźnionego rozwoju mowy. Wykład poprowadziła mgr Małgorzata Korenkiewicz – logopeda z Pracowni Wspomagania Rozwoju i Rehabilitacji Dzieci „EMU" w Warszawiance.

Specyficzne sposoby komunikowania się bliźniąt

10 października 2014 roku Zarząd Oddziału Podlaskiego PTL, działający przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Białymstoku, zorganizował kolejne spotkanie dla członków oraz sympatyków Oddziału.

Niezwykle interesujący wykład pt: „Specyficzne sposoby komunikowania się bliźniąt” poprowadziła mgr Sylwia Forysiak-Kondratowicz – logopeda. 

Pies w procesie wspierania rozwoju mowy małego dziecka

Dnia 17.06.2014 roku o godz. 16.30 zapraszam członków i sympatyków Oddziału Podlaskiego na prelekcję pt: "Pies w procesie wspierania rozwoju mowy małego dziecka", którą poprowadzą: mgr Maria Ostrowiecka - neurologopeda, dogoterapeuta oraz mgr Zofia Pietruczuk - prezes fundacji "Psi uśmiech", dogoterapeuta, pedagog.
Miejsce spotkania: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr2 w Białymstoku
 
Serdecznie zapraszam
Urszula Karpińska-Sterkowiec
przewodnicząca

Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy

P4121252W dniach 12 i 13 kwietnia 2014 r. w Białymstoku odbyło się szkolenie logopedów, które w całości poświęcone było diagnozie i terapii dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. W szkoleniu wzięło udział 27 osób. Tegorocznym gościem podlaskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, i zarazem prelegentem, była P. Małgorzata Łukaszewska, neurologopeda kliniczny, zajmująca się na co dzień m.in. wspieraniem rozwoju mowy małych dzieci, diagnozą i terapią dzieci z ORM.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA NA WESOŁO

„Terapia logopedyczna na wesoło" to temat kolejnego spotkania, które zorganizował Zarząd Oddziału Podlaskiego PTL dla członków i sympatyków. Spotkanie odbyło się 27.03.2014 r. w siedzibie oddziału przy ul. Mazowieckiej 35. Gośćmi specjalnymi były mgr Aneta Sarosiek – logopeda, nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego, autorka książeczek wspierających terapię logopedyczną oraz mgr Katarzyna Janowicz-Timofijew – nauczyciel wychowania przedszkolnego, autorka utworów dla dzieci, właścicielka Wydawnictwa Niebieska Mrówka.
Prelegentki w niezwykle interesujący sposób pokazały jak można uatrakcyjnić terapię logopedyczną dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym wykorzystując w tym celu książęczki logopedyczne oraz publikacje literackie z serii Niebieska Mrówka. Wszystko po to, aby dziecko z ochotą i przyjemnością, poprzez zabawę, pokonywało trudności związane z wymową oraz usprawniało słuch fonologiczny, niezbędny do opanowania umiejętności czytania. Zapraszam do zapoznania się z niezwykle ciekawą ofertą Wydawnictwa.

Urszula Karpińska-Sterkowiec
przewodnicząca

20142015

logop okl 42

Okładka46