Wpływ emocji na rozwój komunikacji

7 lutego 2014 roku w siedzibie Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w Białymstoku odbył się wykład pt. „Wpływ emocji na rozwój komunikacji" wygłoszony przez mgr Barbarę Żukowską – psycholog i psychoterapeutę z Pracowni Psychoterapii i Psychoedukacji INTEGRA w Białymstoku.
Według mgr Barbary Żukowskiej podstawowe pytanie, które powinniśmy sobie zadać brzmi – Jak zrozumieć dziecko w taki sposób w jaki ono samo siebie rozumie? W tym celu należy prześledzić fazy kształtowania się tożsamości dziecka: faza autystyczna, faza symbiotyczna, faza separacji i indywiduacji (subfaza różnicowania, subfaza praktykowania, subfaza powtórnego zbliżenia, subfaza stałości obiektu).

Europejski Dzień Logopedy 2014

h podlaskie Oddział Podlaski PTL zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na bezpłatne konsultacje logopedyczne, które  odbędą się 6 marca 2014 r. w ramach Europejskiego Dnia Logopedy.

 Więcej szczególów

 

Wykorzystanie indywidualnej stymulacji słuchu metodą Johansen IAS w terapii zaburzeń komunikacji językowej

 27.11.2013 r. odbyło się kolejne spotkanie członków oddziału podlaskiego PTL, na który została zaproszona mgr Dorota Matejko – certyfikowany terapeuta metody Johansen IAS, neurologopeda, balbutolog, surdopedagog - z wykładem pt „Wykorzystanie Indywidualnej Stymulacji Słuchu metodą Johansen IAS w terapii zaburzeń komunikacji językowej”.

Wykorzystanie Indywidualnej Stymulacji Słuchu metodą Johansen IAS

Oddział Podlaski Polskiego Towarzystwa Logopedycznego serdecznie zaprasza 27.11. 2013 (środa) o godz. 17.00 na spotkanie z mgr Dorotą Matejko – certyfikowanym terapeutą metody Johansen IAS, surdopedagogiem, balbutologiem, neurologopedą. Temat spotkania: „Wykorzystanie Indywidualnej Stymulacji Słuchu metodą Johansen IAS w terapii zaburzeń komunikacji językowej”. Miejsce spotkania: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2, ul. Mazowiecka 35, pokój 22.


Przewodnicząca Oddziału Podlaskiego PTL
Urszula Karpińska-Sterkowiec


Walne zebranie Członków Podlaskiego Oddziału PTL

19 września 2013 r. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Białymstoku odbyło się Walne Zebranie Członków Podlaskiego Oddziału Podlaskiego PTL, na którym przedstawione zostało sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu (lata 2010-2013). Wybrano nowy Zarząd Oddziału oraz omówiono plan pracy na kolejne lata.
W imieniu ustępującego Zarządu pragnę podziękować wszystkim, którzy w naszych działaniach okazali wsparcie i życzliwość oraz brali czynny udział w zebraniach naszego Oddziału służąc nieocenioną pomocą i dobrą radą. Wdzięczność pragnę wyrazić p. Karolowi Pawlasowi, który jako administrator strony zamieszcza niezbędne informacje o spotkaniach naszego Oddziału, szkoleniach i warsztatach.

Urszula Karpińska-Sterkowiec
przewodnicząca Podlaskiego Oddziału PTL

20142015

logop okl 42

Okładka46