SLI  specyficzne zaburzenie językowe

8 października 2012 r. podlaski oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego zorganizował pierwsze w nowym roku szkolnym spotkanie, na które przybyli logopedzi, członkowie i sympatycy oddziału.
Tematem przewodnim były doniesienia z ostatniej, międzynarodowej konferencji Pt.: „SLI – specyficzne zaburzenie językowe – diagnoza, prognoza, interwencja”, która odbyła się w Warszawie w dniach 5-8 lipca 2012 roku.

Zastosowanie AAC u dzieci z MPDz i u dzieci z dużymi trudnościami w porozumiewaniu się.

W dniu 18 czerwca odbyła się prelekcja dla logopedów województwa podlaskiego nt „Zastosowanie AAC u dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym i u dzieci z dużymi trudnościami w porozumiewaniu się”, które prowadziła mgr Małgorzata Szymanowska – neurologopeda z przedszkola dla dzieci z MPDz „Jasny Cel” w Białymstoku.
W pierwszej części spotkania prelegentka przedstawiła specyfikę pracy z dziećmi w Ośrodku „Jasny Cel”. Do placówki uczęszczają dzieci z MPDz i innymi zaburzeniami funkcji ruchowych, wywołanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Wiodącą metodą nauczania i usprawniania dzieci jest System Nauczania Kierowanego, który kompleksowo usprawnia zaburzone funkcje, uwzględniając wszystkie zaburzone sfery rozwoju dziecka.
 

Zastosowanie AAC u dzieci z MPDz i u dzieci z dużymi trudnościami w porozumiewaniu się

ZAPROSZENIE

Oddział Podlaski Polskiego Towarzystwa Logopedycznego serdecznie zaprasza 19.06. 2012 (wtorek) o godz. 17.00 na spotkanie z mgr Małgorzatą Szymanowską- neurologopedą w przedszkolu dla dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Jasny Cel” w Białymstoku.

Temat spotkania:  „Zastosowanie AAC u dzieci z MPDz i u dzieci z dużymi trudnościami w porozumiewaniu się”  Miejsce spotkania: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2,
ul. Mazowiecka 35, pokój 22


                                                                                                    Przewodnicząca Oddziału Podlaskiego PTL
                                                                                                                            Urszula Karpińska-Sterkowiec

Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia.

W dniach 21-22 kwietnia 2012r. Zarząd Podlaskigo Oddział PTL zorganizował warsztaty naukowo-szkoleniowe na temat „ Diagnoza i terapia zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, w tym wczesna interwencja logopedyczna”. Prowadzącą warsztaty była dr hab. Danuta Pluta- Wojciechowska - pracownik naukowy Katedry Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz czynny logopeda Zakładu Ortodoncji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Zabrzu

Fotorelacja

 

20142015

logop okl 42

Okładka46